هزینه ثبت رپورتاژ به صورت زیر است

ارسال  به 500 وبلاگ به همراه 100 وبلاگ هدیه فقط 30 هزار تومان

ارسال  به 1000 وبلاگ به همراه 200 وبلاگ هدیه فقط 50 هزار تومان

ارسال  به 2000 وبلاگ به همراه 300 وبلاگ هدیه فقط 85 هزار تومان

ارسال  به 4000وبلاگ به همراه 500 وبلاگ هدیه فقط 150 هزار تومان

برای ارسال به تعداد دلخواه با ایمیل studentedu4@gmail.com    یا شماره زیر  09339801869 تماس بگیرید 

پس از پرداخت کد پیگیری و نام خانوادگی خود  و فایل رپورتاژ را به ایمیل  studentedu4@gmail.com   ارسال کنید

 

تومان